×
Monday, December 6, 2021

Rreth Nesh

EU News.al nuk është një portal. Ne jemi një think-tank idesh dhe debati mbi çështje që lidhen me Europën, Ballkanin Perëndimor dhe Shqipërinë në veçanti. Kjo iniciativë është e rregjistruar në Shqipëri, sipas legjislacionit përkatës.

Kontributet e shkrimeve që vijnë në EU News përfshijnë bashkëpunëtorë në Bruksel, Berlin, Paris, Romë dhe Tiranë.

Për çështje të veçanta do të kemi edhe raportime nga bashkëpunëtorë të përkohshëm edhe nga kryeqytete të tjera të Europës.

EU News.al do të jetë shumë shpejt një pikë referimi për një numër në rritje publiku të profilizuar gazetarësh, organizatash jo-qeveritare, politikë-bërës dhe vendim-marrës në Shqipëri dhe përfaqësitë e huaja rezidente, të interesuar për çështje që lidhen me Europën.