×
Sunday, August 7, 2022

ONE Telecommunications, me rrjetin më të mirë dhe më të sigurt në Shqipëri

July 30, 2021

• One Telecommunications përfundon me sukses transformimin e rrjetit në 100% Ericsson• Rrjeti i ONE është i vetmi i certifikuar si “Best in Test” përvitin 2021, në përvojën e klientit• One Telecommunications pjesë e iniciativës“Rrjet i pastër” nga SHBA.

Kompania ONE përmbylli fazën e dytë dhe tëfundit tëmodernizimit të rrjetit, duke e transformuar teknologjinë e saj krejtësisht nëEricsson. Modernizimi i rrjetit nisi vitin e kaluar, me një investim 92 milion Euro. Skuadra teknike e One dhe Ericsson kanëpunuar intensivisht për të sjellë përabonentëtrrjetin më të mirë në Shqipëri. Megjithë kushtet e vështirashkaktuar ngapandemia, u arrit që optimizimi i rrjetittëpërfundojë brenda të gjitha afateve tëcaktuara. Ky proces ishte unik për përvojënteknike, si edhe për llojin e teknologjisë që u implementua. Ericsson ka rritur potencialin e rrjetit të One Telecommunications në nivelinGigabit LTE duke i hapur rrugën rrjetit 5G, përmes pajisjeve më të fundit të SistemeveRadio dhesistemeve qendrore të rrjetit. 

Modernizimi i gjithë rrjetit të antenave ështëinvestimi më imadh i bërë në vend, nëindustrinë e telekomunikacionit, duke e bërëONE kompaninë që garanton:– Shpejtësi të lartë shkarkimi 4G+ deri në1.2Gbps – Mbulim për 98.5% të popullsisë– 7x mbulim më të mirë në ambjente tëbrendshme– Cilësi dhe shpejtësi e zërit VoLTE, kudo– Rrjet më të sigurt

Si rezultat i përmirësimeve të rrjetit, One Telecommunications u certifikua si “Best in Test” për 2021, nga lideri ndërkombëtaritestimeve Umlaut.  

Një prej tipareve kryesore të rrjetit ONE ështësiguria. Një vit më parë, ONE iu bashkuainiciativës së rrjeteve të pastra, duke u angazhuar të përdorë pajisje kontrolli dhekompjuterike apo ruajtjeje të të dhënavevetëm nga kompani të sigurtateknologjikisht. Ky vendim bëri që Shtetet e Bashkuara ta vendosnin Shqipërinë në hartën e vendeveme rrjet të besuar . One Telecommunications është cilësuar nga DepartamentiAmerikan iShtetit si “Kompani e Pastër” në kuadër tënismës“Rrjeti i Pastër”, duke i dhënëShqipërisë statusin e vendit tëparë në rajonqë i bashkohet kesaj nisme.

Nisma “Rrjet i Pastër” është një përpjekjegjithpërfshirëse për tëvendosur standarte tëpranuara ndërkombëtarisht për një internet të sigurt global dhe mbrojtjen e transmetimittë thirrjeve dhe tëtë dhënave përmes rrjetevetë komunikimit. 

Rreth One Telecommunications

One Telecommunications mbulon 98,5% tëpopullsisë me sinjal4G, ofron mbulim 7 herëmë të mirë në mjediset e brendshme, siedheka shënuar shpejtësinë më të madhe tëshkarkimit nga interneti në vend, prej 1.2 Gpbs.

Kompania bashkëpunon me liderë botërore siEricsson për ta bërë rrjetin One më të sigurt. 

Rrjeti One është vlerësuar nga DepartamentiAmerikan i Shtetit si operatori i parë në rajonqë plotëson standardet ndërkombëtarepërsigurinë e internetit dhe mbrojtjes së tëdhënave.

Eunews.alComments are closed.