×
Wednesday, January 19, 2022

Këshilli i Bashkimit Europian: Konferenca e Parë Ndërqeveritare me Shqipërinë sa më shpejt të jetë e mundur

December 15, 2021

Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi sot konkluzionet për procesin e zgjerimit me Shqipërinë dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor.

Në raport thuhet se Këshilli pret që Konferenca e Parë Ndërqeveritare të zhvillohet sa më shpejt të jetë e mundur.

Në kapitullin për Shqipërinë ai thotë se mirëpret vendosmërinë e saj për të avancuar në axhendën e reformave.

 • Këshilli mirëpret vendosmërinë e vazhdueshme të Shqipërisë për të çuar përpara axhendën e reformës së BE-së, që i hapi rrugën vendimit për hapjen e negociatave të anëtarësimit me BE-në në mars 2020. Këshilli pret me padurim mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Shqipërinë sa më shpejt që të jetë e mundur, pas miratimit të kuadrit negociator nga Këshilli.
 • Këshilli vëren se zgjedhjet parlamentare në prill 2021 ishin përgjithësisht të organizuara mirë dhe kujton se këto zgjedhje u mbajtën në bazë të zgjedhjeve të reja kuadër pas një reforme të gjerë në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR.
  Këshilli gjithashtu inkurajon zbatimin e mëtejshëm të rekomandimeve të pazgjidhura ende të OSBE/ODIHR. Këshilli nënvizon se dialogu politik gjithëpërfshirës dhe konstruktiv në vend mbetet vendimtar dhe në këtë kontekst, Këshilli mirëpret rikthimin e opozitës në parlament. Këshilli mirëpret përparimin e mirë të Shqipërisë në fushën e shtetit të së drejtës, veçanërisht duke zbatuar reformën gjithëpërfshirëse në drejtësi, e cila ka përparuar në mënyrë të qëndrueshme, dhe nga forcimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Strukturat e reja të specializuara kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit kanë treguar tashmë rezultatet e para pozitive. Përpjekjet për krijimin e një historie solide duhet të vazhdojnë, duke përfshirë korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar përmes hetimeve proaktive dhe vendimeve përfundimtare, dhe përmes zbatimit të mëtejshëm të planit të veprimit për të adresuar
  Rekomandimet e Task Forcës së Veprimit Financiar, si dhe bashkëpunimin e mirë me autoritetet përkatëse të shteteve anëtare. Këshilli mirëpret që verifikimi ka përparuar në mënyrë të qëndrueshme dhe ka prodhuar rezultate të prekshme dhe inkurajon autoritetet shqiptare të vazhdojnë të gjitha përpjekjet për të lejuar që procesi të
  finalizohet me sukses. Këshilli mirëpret që Gjykata e Lartë ka rifilluar funksionimin pasi ka rifituar një kuorum të mjaftueshëm për të ecur përpara në gjykimin e çështjeve, ndërsa më tej emërimet duhet të vazhdojnë në mënyrë që të plotësohen të gjitha vendet e lira të mbetura pezull. Këshilli gjithashtu mirëpret faktin që Gjykata Kushtetuese rifitoi funksionalitetin e plotë. Në lidhje me të drejtat themelore, Këshilli merr parasysh pozitivisht përpjekjet e vazhdueshme për të zbatuar reforma gjithëpërfshirëse në sektorin e tokës dhe për të konsoliduar të drejtat e pronësisë dhe u bën thirrje autoriteteve të vazhdojnë të ndjekin përpjekje të tilla, në mënyrë transparente duke zhvilluar konsultime me të gjithë aktorët përkatës, duke përfshirë adresimin e rasteve të falsifikimit të dokumenteve dhe avancimin e shpejtë të procesit për regjistrim dhe kompensim. Këshilli mirëpret miratimin e Ligjit për Regjistrimin e Popullsisë dhe pret me padurim zhvillimin e tij të qetë në transparencë të plotë dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Këshilli gjithashtu mirëpret miratimin e legjislacionit dytësor në lidhje me Ligjin Kornizë të vitit 2017 për mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe i kërkon Shqipërisë që të miratojë dhe zbatojë me shpejtësi aktet nënligjore të mbetura në përputhje me standardet evropiane dhe me përfshirjen e të gjithë personave përkatës dhe palëve të interesuara. Për më tepër, Këshilli i bën thirrje Shqipërisë të rifillojë përpjekjet për të bërë përparim të prekshëm në lirinë e shprehjes dhe sigurinë e gazetarëve. Këshilli rithekson rëndësinë duke siguruar që ndryshimet në ligjin për mediat janë në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe standardet ndërkombëtare. Këshilli mirëpret gjithashtu progresin e prekshëm të arritur në reformën e administratës publike dhe inkurajon Shqipërinë të vazhdojë me vendosmëri përpjekjet e saj në këtë fushë. Koordinimi brenda administratës publike ka nevojë për përmirësim, veçanërisht për integrimin e proceseve të planifikimit të politikave dhe buxhetimit, si dhe për çështjet e integrimit në BE. Krijimi i agjencive të reja duhet të jetë një progres gjithëpërfshirës me përfshirjen e organizatave të shoqërisë civile dhe duhet të jetë i favorshëm për kontrolle dhe balancime dhe për efikasitet.
 • Kur bëhet fjalë për migracionin, Shqipëria është vendi i parë në Ballkanin Perëndimor ku ka hyrë në fuqi Marrëveshja Evropiane për Statusin e Rojeve Bregdetare dhe Kufitare. Operacioni jashtë kufijve të BE-së me Frontex ka rezultuar i suksesshëm. Numri i përgjithshëm i kërkesave të pabazuara për azil të paraqitura nga shtetasit shqiptarë në BE është ulur ndjeshëm, por duhet të monitorohet nga afër dhe kërkon përpjekje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme nga autoritetet shqiptare.
 • Për reformat ekonomike, Këshilli vëren se përpara tërmetit të nëntorit 2019 dhe goditjes në 2020 të shkaktuar nga pandemia COVID-19, papunësia vazhdoi të ulej në nivele rekord, eksportet u rritën dhe raporti i borxhit publik ndaj PBB-së vazhdoi të bjerë, megjithëse mbetet në një nivel të lartë. Këshilli inkurajon Shqipërinë që të zbatojë plotësisht udhëzimet e politikave të përcaktuara në Konkluzionet e Përbashkëta të Dialogut Ekonomik dhe Financiar, duke ulur gradualisht raportin e borxhit të qeverisë, duke përmirësuar qeverisjen fiskale dhe transparencë si dhe duke zbatuar reforma strukturore efektive dhe të mirëkoordinuara.
 • Këshilli mirëpret angazhimin e vazhdueshëm konstruktiv të Shqipërisë në bashkëpunimin rajonal. Këshilli mirëpret gjithashtu vazhdimin e dialogut nga Shqipëria për të siguruar marrëdhënie të mira fqinjësore, të cilat mbeten thelbësore.
 • Këshilli përgëzon fuqimisht bashkëpunimin e vazhdueshëm të Shqipërisë dhe përafrimin e plotë me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së dhe faktin që kjo ka qenë e qëndrueshme me kalimin e kohës. Ai mirëpret gjithashtu pjesëmarrjen e vazhdueshme aktive të Shqipërisë në misionet dhe operacionet e BE-së në kuadër të Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes.

Comments are closed.