×
Monday, November 29, 2021

Balla mbështet nismën “Për Krijimin e Regjistrit Kombëtar të Autorëve të Krimeve Seksuale”: Do të gjejë dakordësinë e të gjithë forcave politike”

November 20, 2021

Balla mbështet nismën e depozituar nga shoqëria civile për Projektligjin “Për Krijimin e Regjistrit Kombëtar të Autorëve të Krimeve Seksuale”

Kryetari i Gruput Parlamentar të Partisë Socialiete Taulant Balla priti në Kuvendin e Shqipërisë përfaqësueset e tre organizatave të shoqërisë civile, të cilat bashkë me firmat e më shumë se 20 mijë zgjedhësve kanë depozituar Projektligjin “Për Krijimin e Regjistrit Kombëtar të Autorëve të Krimeve Seksuale”.

Nisma e propozuar nga Organizatat e shoqërisë civile Qendra “Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza”, Shoqata “Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri” dhe Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” ka për qëllim monitorimin e autorëve të veprave penale me natyre seksuale të cilët janë dënuar me vendim të formës së prerë duke parashikuar raportimin e të dhënave të caktuara personale, të regjistruara në Regjistrin Kombëtar të Autorëve të Krimeve Seksuale për të mundësuar parandalimin e punësimit të autorëve të krimeve seksuale në vende pune të lidhura me femijët.

Sipas Ballës nëpërmjet ketij projektligji synohet të arrihet krijimi i një mekanizmi ligjor institucional efektiv, parandalues për mbrojtjen e fëmijeve, të rinjve, grave dhe çdo viktime të mundshme nga dhuna seksuale, duke mundësuar një mjet efektiv për të identifikuar vendndodhjen e të dënuarve për krime seksuale dhe monitorimin e aktivitetit te tyre.

“Jam i bindur që një nismë e tillë do të gjej dakordësinë e të gjithë forcave politike të përfaqësuar në Kuvendin e Shqipërisë”, deklaroi Balla.

Eunews.al

Comments are closed.